Specialist in

Veedrinkwater

VeedrinkwaterWatermonsters: belangrijker dan je denkt

Een vaak onderbelicht onderdeel van voeding is de kwaliteit van het drinkwater welke dieren aangeboden krijgen. Nutrilab Agro biedt de juiste instrumenten om waterkwaliteit te meten op zowel bron- als dierniveau. De rapportage is opgezet met een streefwaarde en een grenswaarde zodat in één oogopslag duidelijk is hoe de kwaliteit van het water zich verhoudt tot wat gewenst is. Nutrilab Agro biedt voor verschillende diergroepen en kwaliteitsprogramma’s de juiste pakketten aan.


De voordelen voor adviseur en boer

Een hoogproductieve koe drinkt al snel 120 liter water op een dag, een zeug met biggen drinkt ook ruim 30 liter water per dag. Het spreekt voor zich dat de smakelijkheid van het water de opname bevorderd. Smakelijkheid wordt onder meer bepaald door het niveau aan nitraat, nitriet en ijzergehalte in het water. Daarnaast is frisheid van het water van essentieel belang. Een laag zuurstofgehalte al dan niet in combinatie met verontreinigingen vanuit de leiding kunnen een muffe geur veroorzaken met een lage opname tot gevolg. Een wateranalyse van Nutrilab Agro geeft u inzicht in onderstaande onderdelen:

 • Chemische samenstelling
 • Microbiologische verontreinigingen
 • eisen van het kwaliteitsprogramma (QLip, SKV, IKB enz.)

Hoe gaat het in zijn werk?

Monstername bij de bron begint bij het controleren van de kraan. Deze hoort schoon en droog te zijn. Allereerst laten we de kraan ongeveer 3 minuten doorlopen. Daarna nemen we een monster in een steriele pot. Door wegwerphandschoenen te gebruiken zorgen we ervoor dat er geen besmetting vanaf onze handen op de pot of in het water kan komen.

Monstername in de drinkbak of bij de nippel

Als we een monster uit een drinkbak nemen dan vullen we het potje met water op ongeveer 5 cm onder de wateroppervlakte. Monstername uit de nippel gebeurt door met de binnenkant van het potje de nippel in te drukken en zo de pot te vullen. Daardoor voorkomen we dat er kruisbesmetting vanaf onze handen in het monster kan komen.

Na monstername worden de monsters van een etiket voorzien met daarop naam van de klant, monstername punt, datum, tijd en gewenst pakket. Monsters worden door de monsternemer gekoeld opgeslagen en binnen 24 uur afgeleverd en in behandeling genomen op het laboratorium.

Onderzoek zowel de bron als het drinkpunt

Het is aan te bevelen om op minimaal twee plaatsen een monster te laten nemen. Zowel daar waar het water wordt gewonnen (bron) of de stal binnen komt, als op dierniveau in de drinkbak. Als je beide analyses naast elkaar legt komen er regelmatig verrassende dingen naar boven. Water wat bij binnenkomst prima van kwaliteit is, kan in de drinkbak verrassend slecht zijn. Door vuile leidingen (aanslag van o.a. mangaan of ijzer), microbiologische verontreinigingen door poreuze slangen (polyethyleen (“Tyleen”) slangen die vorstvrij liggen in de mest) of smerige drinkbakken waar de dieren uit moeten drinken als broeinest voor bacteriën, is het beschikbare water soms van bedroevende kwaliteit.

Kraanwater

Welke waterpakketten kan Nutrilab Agro onderzoeken?

We bieden de volgende pakketten aan, die tevens aansluiten bij de kwaliteitsprogramma’s :

 • Bacteriologisch pakket
 • Qlip
 • SKV
 • IKB

Bij elk pakket is het mogelijk om extra losse elementen (bijvoorbeeld clostridia, enterococcen, geleidbaarheid) er bij te laten onderzoeken indien die onverhoopt niet in het pakket zitten.

Voor welke diersoorten kunnen we water onderzoeken

 • Rundvee (koeien, kalveren, stieren)
 • Varkens (vleesvarkens, zeugen, biggen)
 • Kippen/pluimvee
 • Geiten
 • Schapen
 • Paarden

Wat kan je doen om de waterkwaliteit te verbeteren?

Om aan de kwaliteit van het water te kunnen werken moet je eerst weten hoe het met de kwaliteit van het water gesteld is. Dat kan eenvoudig afgeleid worden vanuit de analyse van Nutrilab Agro. Na de analyse kan er gericht gewerkt worden aan de punten die als niet voldoende uit de bus kwamen. Denk hierbij aan een te hoog ijzer- of mangaangehalte. Met name bij gebruik van een eigen bron zijn die vaak te hoog. Dit kan voorkomen worden door bijvoorbeeld een ionenwisselaar te plaatsen. Een specialist in waterbehandeling kan u daarbij uiteraard helpen.

Kwaliteit van het water wil in de leidingen ook nog wel eens achteruitgaan. Dit kan gebeuren door vervuilde leidingen in combinatie met een hoge staltemperatuur. Om dit te voorkomen is goede hygiëne een must. Reinigen van uw leidingen al dan niet in combinatie met aanzuren van water kan al een hoop problemen voorkomen. Ook hier kan een specialist u aan de hand van de analyse op het juiste spoor zetten.

Een rantsoen is eten en drinken

Naast een goede (ruw)voerkwaliteit heeft het drinkwater impact op het rantsoen en de benutting van mineralen. Neem bijvoorbeeld het element ijzer, die een interactie heeft met heel veel andere elementen in het dier. Door ijzer wordt de opname of resorptie van essentiële elementen vaak verstoord. Een verhoog ijzerniveau in het drinkwater is een directe aanleiding om de mineralendekking op dierniveau verder te onderzoeken en gericht actie te ondernemen.

Koeien


Op zoek naar een ander onderzoek?

Staat het onderzoek dat u wilt er niet bij? Neem dan contact met ons op. Over het algemeen kunnen wij alle onderzoeken verzorgen.

Neem contact op