Kwaliteit

Kwaliteit binnen Nutrilab Agro

Nutrilab Agro is ontstaan vanuit een samenwerking tussen van de Meerakker Service B.V. en Nutrilab B.V.. Binnen Nutrilab Agro wordt kennis vanuit de veehouderij, mesthandel en transport gecombineerd met 30 jaar ervaring in de agrarische monstername en 65 jaar ervaring in laboratoriumanalyses. Nutrilab agro is een afdeling van Nutrilab B.V., die voor een reeks aan verrichtingen geaccrediteerd is, waaronder de monstername (AP06) en analyse (AP05) van mest.

Nutrilab B.V. heeft RvA accreditatie nummer L136. De kwaliteitsborging binnen Nutrilab is een continu evaluerend proces. Middels controlemonsters, controlestandaarden en gecertificeerde referentiematerialen, waarvan de resultaten aan strikte eisen moeten voldoen, wordt de kwaliteit van de analyseresultaten bewaakt.

Via de site https://www.rva.nl/organisaties/nutrilab-b-v/ is de scope van analyses van Nutrilab in het Nederlands en Engels te vinden.

Klik hier voor het accreditatiecertificaat van Nutrilab. 

Op zoek naar een ander onderzoek?

Staat het onderzoek dat u wilt er niet bij? Neem dan contact met ons op. Over het algemeen kunnen wij alle onderzoeken verzorgen.

Neem contact op