Kwaliteit

Kwaliteit binnen Nutrilab Agro

Nutrilab Agro is ontstaan vanuit een samenwerking tussen van de Meerakker Service B.V. en Nutrilab B.V.. Binnen Nutrilab Agro wordt kennis vanuit de veehouderij, mesthandel en transport gecombineerd met 30 jaar ervaring in de agrarische monstername en 65 jaar ervaring in laboratoriumanalyses. Nutrilab Agro is een onderdeel van Nutrilab B.V. en valt voor geaccrediteerde analyses onder de accreditatie van Nutrilab B.V..

Nutrilab B.V. heeft RvA accreditatie nummer L136. De kwaliteitsborging binnen Nutrilab is een continu evaluerend proces. Middels controlemonsters, controlestandaarden en gecertificeerde referentiematerialen, waarvan de resultaten aan strikte eisen moeten voldoen, wordt de kwaliteit van de analyseresultaten bewaakt.

Klik hier om de RvA accreditatie van Nutrilab te bekijken. 

Op zoek naar een ander onderzoek?

Staat het onderzoek dat u wilt er niet bij? Neem dan contact met ons op. Over het algemeen kunnen wij alle onderzoeken verzorgen.

Neem contact op