Specialist in

Ruwvoeranalyse

Ruwvoeranalyse: scherp voeren met een betrouwbare uitslag

Ruwvoer heeft het grootste aandeel in een rantsoen voor herkauwers. Het is dus van groot belang om de voederwaarde van deze gewassen nauwkeurig in beeld te krijgen. Voor een voeradviseur zijn betrouwbare analyses essentieel voor de juiste rantsoenoptimalisatie. Als veehouders wilt u een planning kunnen maken met uw voervoorraad en passende bijproducten, krachtvoeders of ruwvoer aankopen. Maar denk ook eens aan het benutten van mineralen uit mest en grond. Een kuiluitslag vormt ook de basis voor een gerichte (voorjaars)bemesting. Kortom: betrouwbare ruwvoeranalyses vormen een rode draad door het melkveebedrijf. Nutrilab Agro neemt de monstername, analysering, verslaglegging en advisering dan ook uiterst serieus. En dat voor een betaalbaar tarief, zonder fratsen maar gericht op uw praktijk!

Ruwvoeranalyse

De voordelen voor adviseur en boer

Een ruwvoeranalyse van Nutrilab Agro kenmerkt zich door een overzichtelijk rapport, gericht op de dagelijkse praktijk. Per parameter worden naast het resultaat ook de streefwaarden weergegeven. De compacte verslaglegging laat zien waar een kuilmonster voor bedoeld is: analyse van ruwvoer. De ruwvoeranalyse van Nutrilab Agro levert u de volgende voordelen op:

 • Overzichtelijk en praktisch
 • Onderzocht met de modernste technieken
 • Analyse van ruwvoer zonder fratsen

Welke ruwvoeders kan ik laten onderzoeken?

Bij ruwvoer denken we meestal aan gras en mais. Nutrilab Agro analyseert een veel breder pakket aan ruwvoeders en overige voedermiddelen. U kunt bij ons terecht voor het laten onderzoeken van de volgende gewassen:

 • Graskuil of voordroog
 • Gras-klaver of 100% klaver
 • Vers gras
 • Hooi
 • Luzerne
 • Stro (graszaadstro en graanstro)
 • Snijmais
 • Korrelmais
 • CCM en MKS
 • Voederbieten
 • Sorghum
 • Vezelhennep
 • Veldbonen

Of het voer nu opgeslagen is in een sleufsilo, rijkuil, grondkuil, ronde of vierkante (gewikkelde) balen, slurf of droog in opslag is allemaal geen probleem. Als wij erbij kunnen om een monster te nemen, krijgt u een betrouwbare analyse er voor terug.

Een betrouwbare analyse begint bij een goede monstername

In ons laboratorium zijn we continue actief om voederwaarden zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk te analyseren. Echter: een betrouwbare kuiluitslag begint bij een goede monstername. Daarom hebben we onze monsternemers goed opgeleid en getraind in het steken van representatieve monsters. Ook de hulpmiddelen die zij gebruiken zijn up-to-date en dragen bij aan extra nauwkeurigheid. Een goed voorbeeld daarvan is dat onze monsternemers altijd gebruik maken van een elektrische boor en niet handmatig een guts in de kuil slaan. Door het standaardiseren van de monstername, worden extra variabelen uitgesloten die effect kunnen hebben op het eindresultaat: de kuilanalyse.

Analyse

Hoe kan ik mijn ruwvoerkwaliteit verbeteren?

Via de overzichtelijke kuilrapporten van Nutrilab Agro krijgt u naast robuuste cijfers ook veel inzicht in de ruwvoerkwaliteit. En het voornaamste is uiteraard: wat moet ik doen om de ruwvoerkwaliteit te verbeteren? Een heel praktisch voorbeeld is het aandeel ruw as in de kuil. Ruw as is vooral een maat voor de hoeveelheid gronddeeltjes die een kuil bevat. Afstelling van machines, mollenbestrijding, conditie van het grasland, weersomstandigheden bij oogsten en droge stofgehalte van het voer, zijn onderdelen van de voederwinning die het ruw as-gehalte bepalen. Door hier alert op te zijn, in overleg te gaan met uw loonwerker en kritisch te zijn naar uw eigen rol in het ruwvoerproces, kunnen nog verder puntjes op de i gezet worden.

Maar denk ook eens aan parameters als ruw eiwit, ruwe celstof, NDF, ADL, verteerbaarheid, suikers en zetmeel. Ook die geven veel informatie over wat voor “soort” product ingekuild is. Dit helpt bij een goede planning van de voorraad en voorkomt grote verassingen bij het openen van de kuil, baal, pak of slurf.

Schimmels, gisten, mycotoxines, enterobacteriën of toxines

Kuilen bevatten naast de bekende voederwaarde-parameter, mineralen en sporenelementen ook nog andere stoffen waar we steeds meer kennis van krijgen. Schimmels, gisten, mycotoxines (zoals DON en ZEA), enterobacteriën of toxines zijn allemaal wat ongrijpbare stoffen die wel een enorme impact kunnen hebben in het kuilproces maar ook voor de gezondheid van het vee. Met de nieuwste technieken in Nutrilab Agro in staat om deze stoffen in beeld te brengen, zodat u hierop kan anticiperen en gericht handelen. Via ons “microbiologie pakket” worden deze stoffen geanalyseerd. Het is altijd verstandig om ook de deskundigheid van uw dierenarts of andere veterinaire specialisten in te schakelen. Problemen oplossen begint bij het achterhalen van de oorzaak. We dragen hier graag ons steentje aan bij.

Weten wat u echt voert? Doe de voederwaardecheck!

In grote sleufsilo’s wordt ruwvoer van veel verschillende percelen ingekuild. Juist in de grotere kuilen of bij veel variatie tussen gras- en maispercelen zien we verschil tussen de actuele voersamenstelling en de voeranalyse van de totale kuil. Een logische oorzaak dus. Nutrilab Agro biedt de voederwaardecheck aan waarmee u binnen 2 werkdagen de uitslag krijgt van de onderzochte kuil(en). We nemen een monster aan het snijvlak, dus hetgeen wat nu ook daadwerkelijk gevoerd wordt. Zodra het monster op ons laboratorium is gearriveerd, gaan wij direct voor u aan de slag en wordt 2 werkdagen later de voederwaarde keurig naar u toe gemaild. Zo kunt u samen met uw voeradviseur “kort op de bal zitten” en het rantsoen bijsturen waar nodig.

Monsters

Kuiluitslagen en bemesting: wat kan ik ermee?

Bij een ruwvoeranalyse denken we altijd aan veevoeding. Maar denk ook eens aan het optimaliseren van je (voorjaars)bemesting, weide- of maaistrategie en inkuilmanagement. Een efficiënte mineralen benutting is al jaren een hot-item voor veel veehouders, adviseurs en de overheid. De verwachting is dat dit zeker niet minder zal worden. Daarom adviseert Nutrilab Agro om van alle kuilen een analyse te nemen inclusief mineralen en vaak ook sporenelementen.

Planten nemen mineralen als stikstof (N), fosfor (P), kalium (K) en zwavel (S) vaak in een vaste verhouding op. Via de kuilanalyse krijgt u inzicht in de onttrekking van mineralen door het gewas. Afhankelijk van de gewenste voerkwaliteit, bijvoorbeeld het gehalte aan ruw eiwit (RE), kunt u daar de bemesting met drijfmest en kunstmest op afstemmen.

Waar staat wat op de analyse?

Op de eerste pagina van het ruwvoerrapport van Nutrilab Agro staan het analyseresultaat en de voederwaarden vermeld. Heeft u mineralen en/of sporenelementen onderzocht? Dan vindt u die op de tweede pagina van het verslag. Ook staan hier de gegevens die u gebruikt voor de mineralenboekhouding (fosfaat / P en Ruw Eiwit Totaal / N). Alle parameters staan overzichtelijk op het rapport weergegeven, alles in één oogopslag bij elkaar.

Kringloopwijzer, BEX en partijmeting

Uiteraard kunnen we kuilen, sleufsilo’s, balen, etc. opmeten zodat deze gegevens bruikbaar zijn voor de mineralenboekhouding en programma’s als de kringloopwijzer. Nutrilab Agro is een geaccrediteerd laboratorium en onze monsternemers werken volgens een vastgesteld en goedgekeurd protocol. Bij de monstername zal altijd met u afgestemd worden of een partijmeting uitgevoerd moet worden. De gemeten waarden staan overzichtelijk bij elkaar in een aparte tabel op het kuilrapport.

Onze pakketten

U heeft de keuze uit diverse pakketten van ruwvoeranalyse. Het standaard voederwaarde onderzoek kan uitgebreid worden met een 3-tal aanvullende pakketten. Of kies voor een snelle uitslag via de voederwaardecheck. U kunt kiezen uit de volgende onderzoeken:

 • Standaard voederwaarde onderzoek
 • Aanvullend onderzoek
 • Mineralen en/of sporenelementen
 • Microbiologiepakket (schimmels, gisten, mycotoxines, enetro’s)
 • Partijmeting voor BEX en kringloopwijzer
 • Voederwaardecheck
 • Snijvlakmonster, uitslag binnen 2 werkdagen
 • Toxines onderzoek

Uit onderstaand schema kunt u eenvoudig aflezen welk pakket voor u van toepassing is:


Standaard

Mineralen

Sporen

elementen

Partijmeting

Voederwaarde check

Microbiologie

Toxines

Voeding beperkt

xVoeding compleet

x

x

x

Kringloopwijzer / BEX

xx
Bemesting

x

x

x

Problemen met voeding

xProblemen met voeropslag


x


Problemen met diergezondheidx


Overleg met onze monsternemer over het meest geschikte pakket met passend advies voor uw situatie. Uiteraard kunt u verschillende pakketten kiezen voor meerdere kuilen. Geen enkel probleem! Bij Nutrilab Agro is maatwerk onze standaard.

Op zoek naar een ander onderzoek?

Staat het onderzoek dat u wilt er niet bij? Neem dan contact met ons op. Over het algemeen kunnen wij alle onderzoeken verzorgen.

Neem contact op