Specialist in

Mestmonsters

Mestanalyses: Nutrilab Agro is de specialist

Meten is weten is een bekende kreet. Dat is in de mest op vele manieren een waarheid. Voor het gericht bemesten van eigen grond, voor een correcte mineralenadministratie, zowel voor aanvoer als afvoer van dierlijke mest. De analyses kunnen variëren van fosfaat en stikstof (basispakket) tot heel uitgebreid met droge stof, organische stof, kalium, ammonium en sporenelementen. Nutrilab Agro is al jaren specialist in monstername en analyse van alle mestsoorten.

Wat bieden we de intermediair van mest?

Elk jaar veranderen vele honderdduizenden vrachten mest van eigenaar. Al deze vrachten moeten onderzocht worden op tenminste het fosfaat- en stikstofgehalte. Bij vloeibare mest gebeurt de monstername door automatische AGR/GPS op de tanks zelf. Tijdens het laden wordt er automatisch een monster gemaakt welke in een pot met deksel of sealzak verpakt is. Deze verpakking vormt samen met het Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) en de GPS coördinaten een unieke combinatie. De intermediair verwerkt de VDM’s en zorgt voor begeleidingsformulieren die samen met de mestmonsters aan Nutrilab Agro worden aangeboden. Wij komen de monsters op een vaste dag in de week of op afroep bij u ophalen met onze eigen auto’s. Zo weten we zeker dat alles in goede handen is bij onze ervaren medewerkers. In ons laboratorium worden vervolgens de mestmonsters in behandeling genomen, analyses verzorgd en gegevens digitaal teruggekoppeld aan de klant. Uiteraard zijn digitale koppelingen met managementprogramma’s aanwezig, of wij zorgen dat die beschikbaar komen mochten ze nog niet aanwezig zijn.

Verwerken mestadministratie

Een andere specialiteit die Nutrilab Agro aanbiedt is het verwerken van de mestadministratie voor intermediairs. Indien gewenst nemen wij de verwerking van de VDM’s van u over en verzorgen deze administratie compleet tot en met het registreren van de analyseresultaten bij RVO. Het scheelt u een hoop werk en administratie. En wij richten ons op dit specialistisch werk, wat ook steeds meer gebonden is aan wettelijke eisen. Nutrilab Agro heeft dit specialisme al vele jaren in huis. Veel intermediairs maken al jaren dankbaar gebruik van deze service.

Voordelen voor de intermediair

 • Monsterbegeleiding door ervaren personeel
 • Koppelingen met managementprogramma’s
 • Verwerken van mestadministratie

Wat bieden we de veehouder?

Door regelmatig een monster uit uw mestput (putmonster) te laten onderzoeken weet u ook altijd met welke gehaltes er bemest wordt. Dit is enerzijds belangrijk om binnen uw wettelijke ruimte te bemesten, anderzijds ook om de bodem- en plantgezondheid te optimaliseren. Door zo’n putmonster uitgebreider te analyseren met bijvoorbeeld organische stof, kunt u ook gerichter rekenen naar de organische stofbalans op uw percelen. door voortdurende aanscherping van bemestingsnormen een steeds belangrijker onderdeel van het bemestingsplan.

Koeien

Sporenelementen in drijfmest

Een andere mogelijkheid is om de mest ook op sporenelementen te laten analyseren. Door het niveau in uw organische mest te laten bepalen, kunt u de aanvulling door middel van kunstmest afstemmen om tot een optimaal bemestingsplan te komen. Door sporenelementen gericht te bemesten, kan fors bespaart worden op kosten voor kunstmest en is een aanvullende mestanalyse snel terugverdiend. Dus ook hier geldt meten is weten.

Mineralenconcentraat als kunstmestvervanger

Mineralenconcentraat is de laatste jaren aan een gestage opmars bezig bij veehouders en akkerbouwers. Mineralenconcentraat is een product wat overblijft na mestverwerking. Het bevat nauwelijks fosfaat maar juist een mooi niveau aan stikstof en een behoorlijk aandeel kali. Bijkomend voordeel is dat mineralenconcentraat als kunstmestvervanger ingezet mag worden. Het drukt dus niet op uw aanvoerruimte dierlijke mest. Ook financieel is mineralenconcentraat doorgaans een interessante optie ten opzichte van de aankoop van kunstmest. Ook de samenstelling van mineralenconcentraat kan Nutrilab Agro voor u in beeld brengen.

Salmonella, E-coli, Entero’s en Campylobacter

Ook voor bacteriologisch onderzoek in de mest kunt u bij ons terecht. Denk hierbij aan een verdenking op Salmonella, E-coli, Entero’s of Campylobacter. Op basis van een gedegen analyserapport kunt u op zoek gaan naar de oorzaak en oplossing. Ook diergezondheid is beter te borgen door gericht mestmonsters te nemen.

Voordelen voor de veehouder:

 • Complete input voor een optimaal bemestingsplan
 • Inzicht in sporenelementen van drijfmest
 • Betere diergezondheid door bacteriologisch onderzoek

Welke mogelijkheden heeft u bij ons?

U kunt kiezen uit de volgende analysepakketten:

 • Standaard meststofanalyse (fosfaat, stikstof en Kalium)
 • Diverse mineralen (magnesium, calcium)
 • Stikstof uitgesplitst in nitraat, nitriet, ammonium
 • Droge stof en/of organische stof
 • pH
 • Mineralenconcentraat
 • Spuiwater (biologisch en chemisch)
 • Bacteriologisch onderzoek
 • Biogas potentieel

Monstername van dikke fractie na scheiding

Ook voor onafhankelijke monstername van vaste mest met mestcodes 13 (dikke fractie na scheiding rundvee) of 43 (dikke fractie na scheiding varkens) of een mengsel waar deze codes in voorkomen, de zogenaamde AP06, kunt u bij ons terecht. Als deze mest van eigenaar verandert, moet de monstername door een onafhankelijke partij uitgevoerd worden. Dit is sinds 1 oktober 2017 een wettelijke verplichting. Nutrilab Agro is hiervoor geaccrediteerd en erkend door RVO. Hoe werkt dit in de praktijk? U meldt uw transport een dag van tevoren bij ons aan voor 14 uur, zodat dit tijdig bij de NVWA ingediend kan worden. Planning van een monstername houdt in dat wij in overleg met de opdrachtgever een tijdsblok van 2 uur selecteren waarbinnen de monstername plaats moet vinden. Samen met gegevens van leverancier, afnemer en transporteur plannen we deze vrachten en delen onze planning met de NVWA. Kijk voor aanvullende informatie op www.rvo.nl. Na monstername houden wij de monsters gekoeld in bewaring. Bij het ontvangen van het opdrachtformulier start de analyse.

Mestmonsters

Vergisting van mest en co-producten

In Nederland zijn de laatste jaren veel vergisters gebouwd. Dat varieert van een mono-vergister op boerenerf (waar nagenoeg alleen maar mest ingaat) tot grote projecten waar naast mest (minimaal 50%) ook een stroom aan co-producten toegevoegd wordt. Ook voor deze installaties kunnen wij analyses verzorgen. Denk daarbij aan:

 • Biogaspotentieel producten
 • Vrij vluchtige vetzuren
 • FOS: totale vetzuren
 • TAC: totaal alkaliniteit
 • FOS/TAC verhouding


Op zoek naar een ander onderzoek?

Staat het onderzoek dat u wilt er niet bij? Neem dan contact met ons op. Over het algemeen kunnen wij alle onderzoeken verzorgen.

Neem contact op