3 min. leestijd

AGR/GPS voor vervoer vaste mest

Geschreven door Valeska van Breugel op 21 april 2024

3 min. leestijd
AGR/GPS voor vervoer vaste mest

Per 1 september a.s. zal de NVWA gaan handhaven op het gebruik van de vast opgebouwde AGR/GPS voor luchtgeveerde voertuigen voor vaste mest.

Deze voertuigen moeten voorzien zijn van automatische laad- en losdetectie. Per 1 januari 2016 gelden deze regels ook voor niet-luchtgeveerde voertuigen. Deze verplichting is al opgenomen in de regelgeving en is al in werking getreden.

De verplichting om AGR/GPS-apparatuur voor vaste mest op te bouwen en te voorzien van een sensor die automatisch het laden en lossen detecteert is voor luchtgeveerde voertuigen op 1 april 2015 in werking getreden. Tot 1 september 2015 is de NVWA nog terughoudend met de handhaving en waarschuwt alleen. Met ingang van 1 september 2015 zal de handhaving veranderen. Als de benodigde apparatuur dan niet is opgebouwd en correct werkt, zal direct handhavend worden opgetreden en zal een boete worden opgelegd.

Ook als bij een combinatie van trekker en oplegger, of voorwagen en aanhanger, maar één deel van de combinatie luchtgeveerd is, zal de benodigde apparatuur geïnstalleerd en in werking moeten zijn.

Per 1 januari 2016 wordt het ook op niet-luchtgeveerde voertuigen bij transport van vaste mest verplicht om de nieuwe AGR/GPS-apparatuur met sensor opgebouwd te hebben. De regelgeving hiervoor is al in werking getreden. Op dit moment zijn er twee leveranciers die voor olie- en bladgeveerde voertuigen een oplossing hebben; dit zijn de Vlastuin-groep (D-TEC/VMA, zie www.d-tec.nl) en Data2Track (zie www.d2t.nl). De leveranciers Eijkelkamp en Map-trace zijn zich nog aan het oriënteren en moeten nog een beslissing nemen om ook voor deze voertuigen iets te ontwikkelen.
Wij adviseren u zich tijdig te oriënteren, afspraken te maken en op te laten bouwen, zodat u begin volgend jaar ook met deze voertuigen vaste mest kunt vervoeren.

Voor niet-geveerde voertuigen (bijvoorbeeld vaste mestverspreiders) zien de leveranciers nog geen mogelijkheid om een sensor te ontwikkelen. Als dat zo blijft zouden deze voertuigen niet meer gebruikt kunnen worden voor het vervoeren van vaste mest tussen twee relatienummers.
Terug naar overzicht