3 min. leestijd

Begrip bij EZ over gesignaleerde knelpunten in mestregelgeving

Geschreven door Hans Verkerk op 21 april 2024

Op dit moment heerst er grote onrust onder de meststoffendistributeurs. Dit heeft o.a. te maken met nieuwe regels voor de mestmonsters.

Nieuwe regels vaste mest

Op 1 april a.s. treden nieuwe regels voor AGR/GPS voor vaste mest in werking. CUMELA Nederland geeft in het overleg met het ministerie van Economische Zaken al ruim een jaar aan, dat een deel van de voorgestelde maatregelen niet bijdraagt aan de noodzakelijke fraudebestrijding. Met name de sensoren en de automatische laad- en losdetectie worden door ondernemers gezien als storingsgevoelige onderdelen. Bovendien zien zij de meerwaarde van deze onderdelen niet, omdat de sensoren toch niet in de laadbak/container kunnen kijken of daar wel mest in is geladen.

Beleid

Beleidsmatig speelt er nog een derde punt bij de uitwerking van de onafhankelijke monsternemer. De beleidsontwikkeling lijkt daar te gaan in een richting waarbij voor een heel groot deel van de vaste mest op vrachtbasis een onafhankelijk monsternemer moet komen monsteren.

CUMELA Nederland heeft de afgelopen anderhalve week grote druk opgebouwd op het ministerie. Gisteren heeft dit geleid tot een ingelast overleg op hoog ambtelijk niveau bij het ministerie. We hebben de problemen daar opnieuw scherp op tafel gelegd.

In het gesprek kwam de toezegging om de komende week op hoog niveau door te spreken. Hierbij zijn de voorstellen en regels zoals ze er nu liggen niet heilig. Ze kunnen vervangen worden door alternatieve voorstellen en regels, die hetzelfde doel bereiken, maar voor de sector wel praktisch toepasbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn.

Wij zijn blij dat er nu een opening is. Komende maandag zullen we in de bestuursvergadering van de sectie Meststoffendistributie mogelijke alternatieven bespreken, zodat de praktische voorstellen van ondernemers meegenomen worden in het overleg.
Terug naar overzicht