2 min. leestijd

Laboratoria mogen drijfmestmonsters van minimaal 500 gram in behandeling nemen

Geschreven door Valeska van Breugel op 16 juni 2024

Het Ministerie van Economische Zaken heeft laten weten dat de laboratoria per direct monsters drijfmest die minimaal 500 gram wegen in behandeling mogen nemen. CUMELA Nederland is blij met dit besluit.

In de Uitvoeringsregeling meststoffenwet zal deze eis, die overeenkomt met de NEN-norm 7430 die de laboratoria moeten gebruiken, per 1 juli 2015 opgenomen worden.

Er is wel huiswerk verbonden aan deze wijziging. Uiterlijk 1 januari 2016 moet uitgewerkt zijn of en zo ja welke aanpassingen nodig zijn om de representativiteit van drijfmestmonsters te blijven waarborgen. Dit vergt goed overleg tussen de leveranciers van de bemonsteringsapparatuur, laboratoria, belangenorganisaties, ministerie en onderzoekers.

Vooruitlopend op de formele wijziging per 1 juli a.s. mogen de laboratoria de monsters drijfmest die aan deze nieuwe norm voldoen al in behandeling nemen. Hierdoor zal het percentage van de drijfmestmonsters die afgekeurd worden sterk dalen.
Terug naar overzicht