2 min. leestijd

Laboratoria mogen mestmonsters weer in behandeling nemen

Geschreven door Hans Verkerk op 27 mei 2024

Het ministerie van Economische Zaken heeft CUMELA Nederland laten weten dat de laboratoria de mestmonsters, die een te laag gewicht hebben, weer in behandeling mogen nemen.

De maatregel voor de mestmonsters die niet voldeden aan de minimale gewichten wordt tijdelijk opgeschort. De laboratoria kunnen daarbij zelf beoordelen of een mestmonster voldoende mest bevat om een analyse te kunnen maken. Deze wijziging is van toepassing tot 1 april 2015. In de tussentijd zal overlegd worden over een definitieve oplossing.

CUMELA Nederland is blij met deze beslissing. Hierdoor kan de praktijk verder met geanalyseerde mineralengehaltes in de vervoerde mest, een belangrijk gegeven voor de afnemer. Ook bij de mestverwerking kan er nu weer gewerkt worden met gemeten waarden. Hans Verkerk, secretaris van de sectie meststoffendistributie verwacht dat het uitstel tot 1 april voldoende is om een goede definitieve oplossing uit te werken.
Terug naar overzicht