1 min. leestijd

Meer tijd voor voldoen aan eisen mestmonsters

Geschreven door Hans Verkerk op 15 juli 2024

Laboratoria mogen nog tot en met 23 april 2015 mestmonsters in behandeling nemen die niet voldoen aan de voorgeschreven hoeveelheid.

Dit heeft RVO aan de laboratoria laten weten naar aanleiding van een verzoek van CUMELA Nederland.

Per 1 april 2015 is het pas mogelijk om voor vaste mest grotere monsterverpakkingen te gebruiken en om voor drijfmest minimaal 5 en maximaal 9 deelmonsters te laten nemen. In verband met de wettelijke termijnen voor het indienen van een monster bij een laboratorium en voor het in behandeling nemen door het laboratorium is deze keuze gemaakt.
Terug naar overzicht